Národní Parky.info

Národní parky a cestopisy

Kontakt Mapa serveru Homepage
verze pro tisk

Národní park Nízké Tatry (NAPANT)

Národní park Nízké Tatry (NAPANT)

Národní park Nízké Tatry je jedním z devíti NP na území Slovenska. Polohou patří do středního Slovenska, vymezují jej řeky Váh a Hron. Park leží na území Bansko- Bystrického kraje. Rozloha NP Nízké Tatry činí 728 km2, ochranné pásmo se pak rozléhá na 1102 m2.

Počátky NP Nízké Tatry spadají již do doby po 1. Světové válce, nicméně oficiálně byl založen až v roce 1978.

Historie

Vzhledem k unikátnosti středního Slovenska, oblasti Nízkých Tater, probíhaly první pokusy o ochranu tohoto území již na konci dvacátých let minulého století. Situace však stále ještě nenahrávala tomu, aby bylo území skutečně prohlášeno za chráněnou krajinnou oblast. Další snahy přicházely po roce 1945, kdy se již vytvářely konkrétní návrhy na zřízení Nízkotatranského národního parku. Až v roce 1963 však přichází zcela konkrétní návrh na zřízení Středoslovenského národního parku, ovšem ani tyto aktivity, podobně jako myšlenka zřízení Ďumbierského NP ( zahrnujícího jižní a severní část Nízkých Tater), nebyly prozatím úspěšné. Úspěch se tedy dostavil až o více jak deset let později, v roce 1978, kdy došlo na základě Nařízení vlády SSR č. 119/1978 Zb. K vyhlášení Národního parku Nízké Tatry, zkratkou řečeno NAPANT. Po téměř 60 letech snah o ochranu tohoto území tak bylo dosaženo kladného výsledku.

Za zmínku ještě stojí, že v roce 1997 byly změněny hranice ochranného pásma i vlastního území NP, park tak nabyl dnešní rozměrů, tedy již zmíněných 728 km2. Pro milovníky statistik bude zajímavé uvést i to, že přibližně 62% území parku spadá přímo do vlastnictví státu, zbytek je pak rozdělen mezi vlastnictví měst a obcí, církve i soukromých osob.

Význam NP Nízké Tatry

V první řadě je NP Nízké Tatry důkazem toho, že i dnešní krajina může být zachována bez větších zásahů a vlivu člověka. Místní příroda je jednou z nejcennějších přírodních lokalit na Slovensku, což dokazuje mim jiné i to, že na území NP Nízké Tatry a v rámci jeho ochranného pásma je vyhlášeno 10 národních přírodních rezervací, 13 přírodních rezervací, 4 chráněné areály, 5 národních přírodních památek a 4 přírodní památky - to vše zabírá kolem 6% celkové rozlohy území parku.

Klima

Vzhledem k tomu, že území NP má poměrně velký výškový rozdíl ( nejvyšším bodem je vrchol Ďumbiera 2043 m.n.m. a nejnižším bodem 360 m.n.m nedaleko Banské Bystrice), jsou zde značně rozdílné i teploty. Horské polohy, tedy místa ve výšce nad 1500 m.n.m. mají velmi studené horské klima, kdy se průměrné teploty v lednu pohybují okolo -7° až -8° C , v letních měsících pak mezi 7° až 11,5° C. V nižších polohách pak průměrné lednové teploty dosahují přibližně -5° až -7° C, červencové pak 11,5° až 16° C.

Fauna

Fauna v oblasti Národního parku Nízké Tatry a v jeho blízkém okolí je díky členitému reliéfu a poměrně značné rozlehlosti velmi pestrá. Geograficky spadá tato oblast do karpatského pohoří, konkrétněji do západokarpatské části. Lze směle říci, že se zde vyskytují prakticky všechny západokarpatské druhy živočichů, z nichž některé jsou endemické. Nalézt zde lze jak vzácné druhy hmyzu a drobných živočichů, tak i velmi početné ptactvo a málo se vyskytující šelmy.

Uveďme si alespoň některé z živočichů, kteří jsou typičtí pro zdejší oblast. Z bezobratlých jsou to třeba ohrožený zástupce hmyzu, konkrétně motýlů, Jasoň červenooký či okáč rudopásný. Z brouků stojí za zmínku zejména Duvalius microphtalmus, Nebria tatrica či Deltomerus tatricus.

Zmíníme-li ryby Nízkých Tater, typickou rybou je zde pstruh říční, a to i vzhledem k tomu, že se jedná o pstruhové pásmo řek.

Jak již bylo zmíněno, bohatě jsou zastoupeni také ptáci. Typickým ptákem a jakýmsi symbolem mnoha obcí v podhůří Tater je čáp bílý. Běžně zastoupeni jsou zde však vzácní dravci ( třeba orel skalní či orel křiklavý), dále také lesní sovy a pěvci.

Konečně, je třeba zmínit i některé zástupce šelem, jako jsou medvěd hnědý, vlk obecný, rys ostrovid či z menších šelem kočka divoká.

Ze savců nesmíme zapomenout ani na kamzíka horského tatranského, jehož současná populace ( potomstvo 30 jedinců, kteří byli vysazeni v 70. letech minulého století) činí kolem 100 kusů.

Flora

Rovněž flora je zde druhově bohatě zastoupena, na území NP Nízké Tatry je v současné době zjištěn výskyt 174 taxonů chráněných rostlin, z nichž 138 jsou cévnaté rostliny, dále se jedná o 7 mechorostů, 9 lišejníků a 20 hub.

Pakliže budeme hovořit o rostlinstvu evropského významu, pak je potřeba zmínit, že zde roste 13 druhů takovýchto rostlin, z nichž 8 druhů patří mezi vyšší rostliny a 5 mezi mechorosty.

Dominující zastoupení ve fauně Národního parku Nízké Tatry mají lesy, které pokrývají zhruba 70% veškerého území NP. Jedná se přitom nejvíce o lesy smíšené, ve kterých dominuje buk lesní, jedle bílá a smrk obecný, dále lze narazit také na javor horský, javor mléč a jasan ztepilý.

Bukové lesy jsou typické spíše pro jihozápadní oblast, ve vyšších polohách pak převažují spíše smrkové lesy. Zde je pak spíše menší zastoupení bylinné vrstvy ( vyskytuje se tu například bika lesní)

Turistika

Na území Národního parku Nízké Tatry je pro návštěvníky přichystáno několik naučných stezek, chodníků. Jedná se o chodník k Demänovské jeskyni svobody, dále pak chodník k Demänovské ledové jeskyni, chodník Národní přírodní rezervací Demänovská dolina a další, celkem je zde 6 přírodních chodníků zřízených přímo Správou NP, ostatní jsou zřízeny soukromými osobami a jinými organizacemi. Některé z chodníků jsou pak po určitou dobu v roce uzavřeny, je třeba se o tomto informovat v turistických centrech parku.

Doporučujeme výhodné ubytování Jasná Nízke Tatry

Na území NP jsou pro turisty připravena místa pro jednorázové přenocování. Jedná se o Predné sedlo, sedlo Andrejcová, sedlo Priehyba, sedlo Ramža při útulni, sedlo Čertovica, Ďurkovou, osadu Magurka poblíž turistické chaty na Panské louce a Hiadeľské sedlo. Ubytovací zařízení jsou rovněž na Čertovici, Chatě M.R. Štefánika pod Ďumbierom a kamenné chatě na Chopku.

Turisté se v každém případě musí řídit Návštěvním řádem, který mimo jiné vymezuje možnosti lyžování a skialpinismu, horolezectví, paraglidingu, vodní turistiky a cykloturistiky

Zdroje:

napant.sk

cs.wikipedia.org/wiki/Národní_park_Nízké_Tatry


Hodnocení

Hodnocení: 2.5 hvězdiček/ Hodnoceno: 6x[Roman Beneš] [Zobrazeno 8068x] [11. prosinec 2010]
[NP Slovensko] [no comments]
Warning: eregi() expects parameter 2 to be string, array given in /data/web/virtuals/15892/virtual/www/domains/narodniparky.info/article.php on line 244
[Verze pro tisk] [Nahoru ↑]
Jaggni To! Linkuj.cz! Jaggni To!

Další články autora


Další články z této kategorie

Náhodný snímek

Krka ::visit the gallery

Nejlépe hodnocené parky


Nejnavštěvovanější parkyKomentáře

SXoTzWjd
[24.6.2017 00:21]
GNrfgqluT
[24.6.2017 00:13]
dScN2W2T3
[23.6.2017 23:58]
sjZz4y0zu
[23.6.2017 23:34]
0E0rUcFu
[23.6.2017 23:27]
wnRW7aUnQz
[23.6.2017 21:44]