Národní Parky.info

Národní parky a cestopisy

Kontakt Mapa serveru Homepage
verze pro tisk

Národní park Muránská planina

Národní park Muránská planina

Mezi Zvolenem a Košicemi, v oblasti Slovenského rudohoří, které spadá pod Vnitřní Západní Karpaty, se nachází Národní park Muráňská planina ( slovensky Muránska planina). Z hlediska okresů zasahuje tento národní park, jeden z celkově devíti NP na území Slovenska, do okresů Brezno, Rimavská Sobota a Revúca. Park byl vyhlášen nařízením vlády Slovenské republiky k 1.říjnu roku 1997. V květnu následujícího roku zde byl odhalen základní kámen NP a vzniklo zde informační středisko v obci Muráň. Vzniku Národního parku předcházel vznik rezervace Suché doly v roce 1953, v roce 1976 pak následovalo vyhlášení Cháněné krajinné oblasti Muráňská planina. Od poloviny osmdesátých let minulého století se pak začal připravovat projekt, který měl být zakončen vznikem národního parku. Zajímavostí jistě je, že celý projekt na vytvoření Národního parku Muráňská planina byl hotov již koncem roku 1988, nicméně v důsledku změn politického systému došlo k jeho vyhlášení až o deset let později.

Národní park Muráňská planina se dnes skládá z celkem deseti národních přírodních rezervací, třinácti přírodních rezervací a jednoho chráněného areálu.

Oblast Národního parku Muráňská planina patří mezi nejvíce odlehlá a značně nepřístupná území v rámci celé Slovenské republiky. Celý park se rozkládá na území 20.318 hektarů, ochranné pásmo pak zabírá přes 21 tisíc hektarů. Velkou část parku zabírá krasová plošina Muráňské planiny.

Z hlediska bližšího vymezení uveďme, že území Národního parku Muráňská planina se nachází mezi obcemi Muráň, Tisovec, Muráňská Huta, Červená Skala, Závadka n. Hronom, Beňuš a Pohronská Polhora. Nejvyšším bodem celého území je vrchol Fabova Hoľa, který se vypíná až do výšky 1439 m.n.m., nejníže položeným místem je pak údolí Muránky - cca 400 m.n.m. pokud bychom do území brali v potaz také ochranné pásmo, pak je nejvyšším bodem oblasti hora Stolica se 1476 m.n.m.

Příroda

Velká část území Národního parku Mutáňská planina je tvořena krasovým krajinným ekosystémem. Území lze rozdělit na dvě části - Muráňskou krasovou oblast a Tisovský kras. V prostoru je spočítán výskyt více než 150 menších jeskyní, dále pak také několik zajímavých propastí, z nichž lze vyzdvihnout kupříkladu propast Michňová, která dosahuje hloubky 105 metrů. Zdaleka nejrozsáhlejším jeskynním systémem je jeskyně Bobačka. Podzemní prostory zde dosahují délky kolem 3 kilometrů. Oblast je vzhledem ke svému bohatému krasovému profilu hojně navštěvována speleology.

Flora

Slovenské rudohoří, zvláště pak oblast Národního parku Muráňská planina, je jedním z míst Slovenska, kde je možné spatřit mnoho rostlin. Druhová pestrost rostlin je dána také rozmanitými geologickými a výškovými poměry. Na jihu parku převažují lesostepi, v níž nalezneme typickou teplomilnou a suchomilnou vegetaci. Za všechny lze uvést výskyt například dubu mnohoplodého, jeřábu muku, mahalebky obecné, tavolníku prostředního či řešetláku počistivého. Typickými rostlinami pro území NP Muráňská planina jsou také koniklec slovenský, hvězdnice velkoúborná či Zvonek sibiřský.

Z celkového součtu byl na území Muráňské planiny dosud zjištěn výskyt více než 1100 taxonů cévnatých rostlin, z čehož je 97 chráněných druhů a 35 endemitů. Nejvýznamnějším endemitem je lýkovec slovenský, který se objevuje zejména na dolomitových stěnách a také v nepřístupných vápencových podložích.

Zmínit musíme rovněž to, že 90% celkové rozlohy Národního parku Muráňská planina je zalesněno. Zastoupeny jsou zde tyto vegetační stupně: dubový, bukodubový, dubobukový, bukový, jedlobukový, smrkobukojedlový a smrkový.

Fauna

Rovněž fauna Národního parku je zajímavá a početná - přes 450 druhů bezobratlých, 350 druhů motýlů, 200 druhů dvoukřídlých, desítky druhů měkkýšů, téměř 300 druhů pavoukovitých. Na území parku je také sedm chráněných druhů plazů, 100 druhů ptáků a 38 druhů savců.

Z hlediska návštěvníků a milovníků přírody je dobré zmínit, že se zde běžně vyskytují všechny obvyklé karpatské druhy šelem - medvěd hnědý, vlk, rys, kočka divoká. Z ptactva zmiňme zejména dravé ptáky - raroha velkého, orla křiklavého, orla skalního či včelojeda lesního.

Turistika

Národní park Muráňská planina je rájem pro pěší turistiku. Nevýhodou je však poměrně malá infrastruktura, přesto zde nalezneme poměrně hustou síť značených stezek. Vstup do NP je nejčastěji z obcí, které se nacházejí na okraji - Muráně, Tisovce, Červené Skaly a Závadky nad Hronom. Turisté mohou využít i dva naučné chodníky. První míří z Velké louky na Muráňský hrad, druhý pak vede okolo přírodní rezervace Malá Stožka. Pro návštěvníky, kteří zde hodlají přespat, byla v devadesátých letech zřízena turistická ubytovna v lokalitě Nižná Kľaková. Správa Národního parku Muráňská planina sídlí v obci Revúca.

Klimatické podmínky

Území Národního parku spadá do mírného podnebného pásma. Téměř 80% plochy je v chladném klimatu, kde panuje vysoká vlhkost s vysokým výskytem srážek, které ročně činí až 1400 mm. Průměrné teploty se v červenci pohybují od 11 do 13,5 stupně Celsia, v lednu pak kolem minus 6 stupňů Celsia. Sníh se zde vyskytuje cca 150 dní v roce, jeho maximální výška obvykle přesahuje 75 cm.

Hrad Muráň

Jeden z naučných chodníků v rámci Národního parku Muráňská planina zavede turisty ke zřícenině hradu Muráň. První zmínka o tomto hradu pochází z roku 127, dnes se jeho zbytky nalézejí na sever nedaleko stejnojmenné obce, která je zhruba 9km od Revúce. Od konce 18. Století, kdy hrad nadvakrát vyhořel, již nebyl obývaný. V posledních letech se uskutečnila rekonstrukce hradu, byly zde postaveny dvě vyhlídkové plošiny, došlo i na rekonstrukci hradní brány.

foto: wikipedia.org


Hodnocení

Hodnocení: 1 hvězdiček/ Hodnoceno: 3x[Roman Beneš] [Zobrazeno 3963x] [8. listopad 2011]
[NP Slovensko] [no comments]
Warning: eregi() expects parameter 2 to be string, array given in /data/web/virtuals/15892/virtual/www/domains/narodniparky.info/article.php on line 244
[Verze pro tisk] [Nahoru ↑]
Jaggni To! Linkuj.cz! Jaggni To!

Další články autora


Další články z této kategorie

Náhodný snímek

Paklenica ::visit the gallery

Nejlépe hodnocené parky


Nejnavštěvovanější parkyKomentáře

SXoTzWjd
[24.6.2017 00:21]
GNrfgqluT
[24.6.2017 00:13]
dScN2W2T3
[23.6.2017 23:58]
sjZz4y0zu
[23.6.2017 23:34]
0E0rUcFu
[23.6.2017 23:27]
wnRW7aUnQz
[23.6.2017 21:44]