Národní Parky.info

Národní parky a cestopisy

Kontakt Mapa serveru Homepage
verze pro tisk

Podyjí

Podyjí

Národní Park Podyjí se nachází na jižní Moravě. Vyhlášen byl v roce 1991. Rozkládá se na 63 63km2, z čehož 29km2 je ochranným pásmem. Nejvyšší bod je ve výšce 536m.n.m., nejnižší pak 207m.n.m. Národní park je z převážné části zalesněn ( 84%), 9% pak zabírá zemědělská půda.

Národní park Podyjí

Vyhlášení NP předcházelo zřízení chráněné krajinné oblasti v roce 1978. Díky sousedství s Rakouskem však bylo toto území zcela nedostupné a bylo součástí hraničního pásma. Teprve v 90. Letech došlo ke zpřístupnění tohoto území. Od roku 2000 byl vyhlášen národní park i na druhé straně hranice. V Rakousku zde od té doby je NP Thayatal.

Příroda

Fauna

Díky podnebí, které se v oblasti NP Podyjí vyskytuje, zde lze nalézt pestrou faunu. Vedle sebe zde koexistujíí jak teplomilné druhy panonských stepí, tak druhy typické pro podhorské hercynské lesy.

V oblasti žije 65 druhů savců, devět druhů hmyzožravců, např. bělozbka šedá či bělozubka bělobřichá. Z původní lesní fauny lze uvést jako příklad netopýra černého. Hlodavci, jichž je na území zjištěno 17 druhů, jsou pak nejčastěji zastoupeni v podobě plšíka lískového nebo plcha velkého. Mezi časté hlodavce zde lze zařadit rovněž myšici lesní, nomíka rudého či myšku drobnou.

Z šelmovitých pak lze spatřit kunu lesní nebo tchoře tmavého. Ze sudokopytníků pak převažuje prase divoké, srnec či jelen evropský. Populace dříve hojně vyskytovaného muflona je dnes bohužel silně zredukována.

V Podyjí je dále možné vidět až 200 druhů ptáků, z nichž zhruba 140 zde hnízdí. Charakteristickým ptactvem pro tuto oblast jsou zejména čáp černý, puštík obecný, datel černý či strakapoud prostřední.

Vzácností zde nejsou ani zástupci z říše plazů Byl zde zjištěn výskyt 7 druhů plazů včetně užovky stromové. Častá je zde také užovka podplamatá, vidět lze i užovku hladkou, vzácně pak i zmiji obecnou. Na lesostepních lokalitách, vřesovištích a skalních ostrožnách v údolí řeky Dyje pak plazy zastupuje ještěrka zelená.

Z fauny zde rozhodně pozorný návštěvník může spatřit také obojživelníky ( např. mlok skvrnitý, čolek obecný), bezobratlé ( kudlanka nábožná, hnědásek podunajský, saranče modrokřídlá atd.).

Opomenout nelze ani ryby. Na tocích NP Podyjí se skrývá 39 druhů ryb, přičemž dochází k vysazování zejména lipana podhorního a pstruha obecného. Zahlédnout však lze např . i karase obecného či ježdíka obecného.

Flora

Flora je ovlivněna polohou území Podyjí. Nachází se na hranici dvou biogeografických celků- provincie panonské ( východní část NP) a provincie středoevropských listnatých lesů ( zbylá část NP). Teplomilná květena se nachází především na exponovaných slunných místech, ale i v nízkých nadmořských výškách se zde díky inverzi v údolí vyskytují typické podhorské druhy.

Převažující vegetací zde jsou zejména hercynské dubohabřiny, na části plošin jsou dnes dřeviny odstraněny a nahrazeny ornou půdou, loukami a extenzivní půdou.

Správa NP Podyjí, návštěvnické středisko

Správa Národního parku Podyjí se nachází ve Znojmě, návštěvnické centrum pak v Čížově. To najdete v budově bývalé finanční stráže na konci obce na nejfrekventovanější turistické trase do Rakouska. Vedle budovy se nachází památník „ železné opony“, jediný tohoto druhu na území Jižní Moravy.

Jak se dostat do NP

Nejvhodnějším a také nejšetrnějším způsobem, jak se dostat do Podyjí, je veřejná doprava. Vlakem se dostanete do parku nejlépe od železniční stanice ve Znojmě, od které je NP vzdálen cca 1 km. Chcete-li navštívit západní stranu parku, pak je nejvhodnější přístup od stanice Šumná.

Autobusová doprava pak spojuje všechna zajímavá místa NP se Znojmem.

Pokus se rozhodnete navštívit Národní park autem, pak je důležité mít na paměti, že vjezd přímo do parku je zakázán. Je nutné odstavit vůz v obcích ochranného pásma. Dále můžete pokračovat jen pěšky nebo na kole.

Turistické trasy

Pro milovníky pěší turistiky je připraveno celkem 76 km značených turistických tras označených klasickým značením KČT.

Pro cyklisty jsou k dispozici 3 cyklotrasy.

Všechny turistické trasy a trasy pro cyklisty jsou propojeny s rakouskou částí, s Národním parkem Thayatal .

V Národním parku Podyjí jsou dnes také vyznačeny 2 trasy pro milovníky jízdy na koních - východní, vedoucí okolo Hnanic, Havraníků, Popic a Konic a severní, jež kopíruje hranici národního parku.

V zimním období je pro návštěvníky připraven Správou NP přibližně patnáctikilometrový okruh lyžařské stopy vedoucí mezi Hradištěm a Podmolím.

Zajímavá místa

Národní park Podyjí nabízí velké množství přírodních zajímavostí. Mezi ně patří kupříkladu Červený rybníček s výskytem žábronožky divorohé a panonské, Fladnitzké vřesoviště s výskytem chráněných druhů suchomilných rostlin a živočichů. Za pozornost určitě stojí také tzv. Hamerské vrásy, skupina mohutných skalních stěn s odhadovaným stářím až 795 mil. let, nebo také Kamenná moře, rozsáhlá plocha balvanů různé velikosti nacházející se především na pravém břehu Dyje. Velice oblíbenou destinací je také vyhlídka na Ledové sluje, suťový svah s množstvím podzemních prostor vzniklých skalním zřícením ortoruly. V těchto podzemních prostorách žije minimálně 17 druhů netopýrů. Samotný svah včetně podzemních prostor je veřejnosti nepřístupný z důvodů ochrany přírody i z důvodů bezpečnostních, neboť skalní bloky jsou dosud v pohybu.


Hodnocení

Hodnocení: 2.33 hvězdiček/ Hodnoceno: 6x[Roman Beneš] [Zobrazeno 7007x] [11. únor 2010]
[Národní park Podyjí] [no comments]
Warning: eregi() expects parameter 2 to be string, array given in /data/web/virtuals/15892/virtual/www/domains/narodniparky.info/article.php on line 244
[Verze pro tisk] [Nahoru ↑]
Jaggni To! Linkuj.cz! Jaggni To!

Další články autora


Další články z této kategorie

Náhodný snímek

Bavorský les 2008 ::visit the gallery

Nejlépe hodnocené parky


Nejnavštěvovanější parkyKomentáře

SXoTzWjd
[24.6.2017 00:21]
GNrfgqluT
[24.6.2017 00:13]
dScN2W2T3
[23.6.2017 23:58]
sjZz4y0zu
[23.6.2017 23:34]
0E0rUcFu
[23.6.2017 23:27]
wnRW7aUnQz
[23.6.2017 21:44]